Proiectul EVive

 

LogoEVive2

Proiectul ”EVive- Valori europene în educația vocațională” este unul internațional. Este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programelor de ”Învățare pe tot parcursul vieții” prin intermediul programului Leonardo da Vinci – Parteneriate”. Durata proiectului este de 24 luni.

Partenerii de proiect din EVive sunt șapte instituții de formare din Germania, Marea Britanie, Romania, Franța, Bulgaria și Turcia.

Cei șapte parteneri provin din șase țări. Ei împărtășesc și fac schimburi de experiență în ceea ce privește teoria și practica în domeniul educației vocaționale. Participanții sunt implicați activ în activități și cursuri prin care sunt furnizate competențe, abilități și valori profesionale.

Principalul obiectiv al proiectului Evive este proiectarea și reflecția asupra unui curriculum european comun, care să aibă ca și punct de plecare valorile europene comune precum democrația, problemele de gen, munca în echipă etc.

Pe perioada celor doi ani ai proiectului, partenerii vor analiza diferite abordări în alegerea carierelor în sistemele educaționale din țările lor precum și provocările cu care se confruntă acestea  și Europa, în general.

O parte integrantă a proiectului o constituie examinarea critică a abordărilor teoretice și practice a valorilor în educație. Nu în ultimul rând, o monitorizare de evaluare are ca scop,producerea  teoriilor cu privire la valorile europene, prin utilizarea tehnicilor de stabilire a structurii.

In Europa poate  fi  identificată  o schimbare în sensul creșterii  în valori și pluralism, ceea ce înseamnă că tinerii nu sunt întotdeauna conștienți de orientările și structurile existente. Ei cresc în medii tot mai diverse, care includ o varietate de valori individuale, uneori concurente. De exemplu,  direcțiile sau tendințele  spre  pluralism  apar  ca urmare a creșterii globalizării.

În special pentru a  asigura  tinerilor  responsabilitate  socială și orientare  socială responsabilă și independentă, este obligatoriu ca aceștia să posede și să se bazeze pe  un sistem de puternic de valori. Acest fapt  oferă sprijin în probleme personale, profesionale și sociale.

Sunt disponibile câteva studii asupra   valorilor  europene, studii care sunt concepute, în general, similar. Un exemplu în acest sens ar fi ar fi SEV – Studiu asupra valorilor  europeane (a se vedea www.europeanvaluesstudy.eu).

Evive se referă direct la Atlasul European al Valorilor (vezi Halman 2011) și se bazează pe  principalele  rezultate ale acestuia.