Copurile și obiectivele programului Leonardo da Vinci EVive

Scopurile și obiectivele programului Leonardo da Vinci   EVive

Pentru Europa, este necesar să se promoveze o cetățenie activă.  Pentru atingerea acestui  scop este necesar să cunoaștem sistemele de valori din diferite țări și de a construi  pe valori europene comune.

Proiectul EVive definește următoarele obiective concrete :

a) reflectarea valorilor,  respectiv a  sistemelor de valori în țările partenere la nivel național și  european;

b ) creearea unei definiții/sens comune acordată termenului de  valoare  pentru a clarifica sensul ei și procesele de lucru;

c) analizarea importanței valorilor în țările partenere, precum și la nivel european;

d ) compararea valorilor rezultate din studiile partenerilor cu  valorile europeane;

e ) colectarea și analiza conceptelor naționale pentru promovarea valorilor în VET;

f)  stabilirea metodelor și modalităților didactice necesare  pentru a promova valorile în mod eficient în VET;

g ) elaborarea  unui set comun de valori europene;

h ) creearea unui curriculum de predare a valorilor europene comune;

i) proiectarea și realizarea unui  material didactic pentru predarea valorilor europene comune;

j) creearea unei abordari comune;

 

În scopul realizării acestor obiective vom  acționa în patru etape principale:

1) descrierea valorilor la nivel național și european;

2) compararea valorilor la nivel național și european;

3) generarea unei abordări comune la nivel european;

4) dezvoltarea unui algoritm  didactic de abordare;

Prin  acești pași vom  aborda problemele de pluralism și vom  putea  oferi o bază pentru tinerii studioși, pentru a face față provocărilor unui mediu european de globalizare. Ne adresam, de asemenea, profesorilor din învățământul VET cu informații asupra problemelor de predare, a structurilor cursurilor, curricula  abordată, precum  și a  materialelor didactice de utilizat.