Rezumatul proiectului

Rezumatul proiectului

În EVive șapte parteneri din șase țări lucrează pentru schimbul de experiență între practicieni în domeniul educației și formării profesionale. Acești participanți sunt implicați în mod activ în activități sau cursuri în care sunt furnizate competențe și valori. Scopul principal al EVive este crearea unui curriculum comun de valori europene comune (cum ar fi democra-ția, probleme de gen, lucrul în echipă etc.) Pe durata celor doi ani ai proiectului, partenerii vor examina abordări diferite legate de orientarea profesională în sistemele lor de învățământ și provocările cu care se confruntă  țările lor și  Europa.

În Europa, rata crescută  de schimbare a valorilor și pluralismul conduce la  ideea  că tinerii nu sunt conștienți de structuri de orientare fixe. Ei cresc in medii de viață din ce în ce mai pluraliste, care conțin o varietate de valori individualizate și concurente. Aceste tendințe precum și tendințele spre pluralitatea sunt cauzate de globalizare. Tocmai datorită multitudinii sistemelor de valori de care se leagă tinerii, este important să se normalizeze acțiunea lor socială. Există deja unele studii cu privire la valorile europene, în general, similare cu EVS (a se vedea www.europeanvaluesstudy.eu). EVive se referă direct la Atlasul valorilor europene (a se vedea Halman 2011) și se bazează pe principalele rezultatele ale sale.

Furnizorii de formare profesională atât din școli cât și întreprinderi au datoria de a preda, a discuta și de a reflecta la valorile propuse, ca o provocare în atingerea misiunii lor de învățământ.

 

În contextul european al programului Evive, următoarele cinci aspecte sunt esențiale:

1. Care este sensul de “valori” din țările partenere?

2. Care valorile sunt importante în țările partenere?

3. Există concepte naționale de promovare a valorilor în VET?

4. Cum și cu ce metode didactice sunt valorile promovate în mod eficient în VET?

5. Există un set comun de valori europene comune?